Ελάτε τη Μ.Δευτέρα  29/4/2013 να μάθoυμε πως πλέκoυμε με Knitting Loom!!!!!
Για την εξυπηρέτησή σας θα υπάρξουν δύο τμήματα 5:30 – 7:00 7:00 – 8:30
Τα τμήματα θα είναι αυστηρά 5 ατόμων, γι’ αυτό κλείστε θέση στο 210 5726472

Για την ώρα των  σεμιναρίων θα διατεθούν knitting lοοm απο το κατάστημα…


X